Διάγνωση Διαβητικής Νευροπάθειας

Κλείστε Ραντεβού

Το NC-stat® | DPNCheck™ είναι μια γρήγορη, ακριβής και ποσοτική μέτρηση που χρησιμοποιεί τη μελέτη ταχύτητας τηε αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου για την αξιολόγηση Νευροπαθειών, όπως για παράδειγμα της Περιφερικής Διαβητικής Νευροπάθειας (ΔΠΝ).

Κλινικά Ωφέλη της μελέτης ταχύτητας αγωγιμότητας του γαστροκνημίου νεύρου
Βοηθά στη διαχείριση του ασθενή με τον εντοπισμό, επιβεβαίωση και παρακολούθηση της Περιφερικής Διαβητικής Νευροπάθειας.

Εντοπισμός
Πρόωρα εντοπίζει την ΠΔΝ, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή σημάδια

Επιβεβαίωση
Βοηθά στο να επιβεβαιώσουμε ή να απορρίψουμε την ΠΔΝ και να ποσοτικοποιήσουμε την κρισμότητα της

Παρακολούθηση
Παρακολουθεί την εξέλιξη της ΠΔΝ στο χρόνο και την ανταπόκριση στη φαρμακευτική αγωγή

Επικοινωνήστε μαζί μας online!