Έλεγχος μεταβολισμού με έμμεση θερμιδομετρία

Κλείστε Ραντεβού

Η έμμεση θερμιδομετρία μετρά την ανταλλαγή αερίων στους πνεύμονες (κατανάλωση Ο2 και παραγωγή CO2). Η διαφορά στην ποσότητα αντανακλά στην παραγόμενη ενέργεια και προσδιορίζει το βασικό μεταβολισμό.

Επικοινωνήστε μαζί μας online!