Μπονιάκος Αθ. Αναστάσιος

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

menopause s2 graph menstration

Εμμηνόπαυση - menopause s2 graph menstration
Η εμμηνόπαυση, ένα φυσιολογικό βιολογικό φαινόμενο που αφορά όλες τις γυναίκες, είναι η περίοδος της ζωής μετά την τελευταία έμμηνο menopause s14 thin bone
Εμμηνόπαυση - menopause s14 thin bone
ρύση (ΕΡ) που χαρακτηρίζεται από μόνιμη παύση της λειτουργίας των ωοθηκών. Η μεταβατική περίοδος πριν και μετά την οριστική παύση της ωοθηκικής λειτουργίας ονομάζεται κλιμακτήρας, ονομασία που τείνει ν’ αντικατασταθεί από τον όρο περιεμμηνοπαυσιακή περίοδος. Στις ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ η μέση ηλικία εμμηνόπαυσης είναι μεταξύ 49–51 ετών. 

Έχει αναφερθεί σημαντικά χαμηλότερη ηλικία σε χώρες με χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο. Πάντως, δεν είναι γνωστοί οι παράγοντες που καθορίζουν την ηλικία της εμμηνόπαυσης αν και αναφέρεται κληρονομική προδιάθεση, ούτε υπάρχει συσχέτιση με την ηλικία εμμηναρχής, τον τύπο του κύκλου, τον αριθμό κυήσεων ή τη σεξουαλική ζωή.  Επίσης, η εμμηνόπαυση εμφανίζεται νωρίτερα στις καπνίστριες.

menopause s7 heat flashes

Συμπτώματα Εμμηνόπαυσης - menopause s7 heat flashes
Η εμφάνιση της εμμηνόπαυσης μεταξύ 40–50 ετών menopause s4 graph perimenipause
menopause s4 graph perimenipause
χαρακτηρίζεται ως πρώιμη (early). Πριν την ηλικία των 40 ετών χαρακτηρίζεται πρόωρη (premature) εμμηνόπαυση, ή καλύτερα ως πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια, με συχνότητα ~1% στις γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και στις περισσότερες περιπτώσεις η αιτιολογία της είναι άγνωστη. Πιθανότατα να οφείλεται σε πρώιμη εξάντληση των θυλακίων ή σε ελαττωμένη απάντησή τους στη διέγερση των γοναδοτροφινών.

 

 

menopause s11 pills

menopause s11 pills

Σε ποσοστό 30–50% των γυναικών με πρόωρη ωοθηκική ανεπάρκεια διαπιστώνονται αυτοαντισώματαέναντι των στεροειδοπαραγωγών κυττάρων, με λεμφοκυτταρική διήθηση των ωοθηκών στη βιοψία και συνύπαρξη άλλης αυτοάνοσης ενδοκρινοπάθειας (π.χ. μυασθένεια, θυρεοειδίτιδα Hashimoto). Άλλα αίτια είναι τα ιατρογενή, όπως η χειρουργική αφαίρεση, η καταστροφή λόγω χημειοθεραπείας (κυκλοφωσφαμίδη, βουσουλφάνη) ή ακτινοβολίας των ωοθηκών (~800 rads σε ηλικία >30 χρόνων).

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. ΑΘΗΝΑ 2004