Μπονιάκος Αθ. Αναστάσιος

Ενδοκρινολόγος - Διαβητολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 

ΟΡΙΣΜΟΣ

Osteoporosis s1 bone density

Oστεοπόρωση - Osteoporosis s1 bone density
Η οστεοπόρωση είναι νόσος των οστών που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα Osteoporosis s5 fractured spine
Oστεοπόρωση - Osteoporosis s5 fractured spine
και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτου ιστού με συνέπεια την αύξηση της ευθραυστότητας των οστών και του κινδύνου παθολογικών καταγμάτων. Παθολογικό κάταγμα ορίζεται αυτό που προκύπτει από ελάχιστη δύναμη, ισοδύναμη ή μικρότερη από πτώση από την όρθια θέση.

Κλινικά η διάγνωση της οστεοπόρωσης τίθεται είτε από την παρουσία ενός τουλάχιστον παθολογικού κατάγματος ή, σε άτομα χωρίς ιστορικό κατάγματος βάσει της μέτρησης της οστικής πυκνότητας.

Osteoporosis s6 symptom stress fracture

Oστεοπόρωση - Osteoporosis s6 symptom stress fracture
Σε αντίθεση με την οστεομαλάκυνση, το οστούν που υπάρχει είναι κανονικά ασβεστοποιημένο, εμφανίζει όμως Osteoporosis s15 dxa computer scan
Oστεοπόρωση - Osteoporosis s15 dxa computer scan
διαταραχή στην μικροαρχιτεκτονική του (εικ. 1) που συνίσταται σε μείωση και λέπτυνση του αριθμού των δοκίδων ιδίως των οριζοντίων και διάσπαση της συνέχειάς τους με συνέπεια την ελάττωση της υποστηρικτικής τους ικανότητας. Τα ανωτέρω όμως δεν οδηγούν αναγκαστικά σε κάταγμα εάν δεν συνυπάρχουν και άλλες (εξωσκελετικές) επιδράσεις όπως: πτώσεις, μεταβολές των μαλακών ιστών (μυς, λίπος) που προστατεύουν το οστούν, η γεωμετρία του οστού.

ΤΥΠΟΙ

Osteoporosis s9 bone density deterioration

Oστεοπόρωση - Osteoporosis s9 bone density deterioration
Η οστεοπόρωση διακρίνεται (Πιν.1) σε ιδιοπαθή που αφορά στον κύριο όγκο των οστεοπορωτικών ασθενών και σε δευτεροπαθή. Osteoporosis s14 bone density scan
Oστεοπόρωση - Osteoporosis s14 bone density scan
Η ιδιοπαθής περιλαμβάνει κυρίως την μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση στις γυναίκες και την οστεοπόρωση που εμφανίζεται στη μεγάλη ηλικία τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Επίσης περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις οστεοπόρωσης σε νέα άτομα όπου δεν αναγνωρίζεται συγκεκριμένο αίτιο και αποδίδεται κυρίως σε μη επίτευξη μεγίστης οστικής πυκνότητας. Η δευτεροπαθής αφορά την απώλεια οστικής πυκνότητας που οφείλεται σε συγκεκριμένες κλινικές οντότητες, χωρίς πάντοτε να είναι γνωστός ο μηχανισμός που οδηγεί στην οστική νόσο.

 

ΑΙΤΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ

Ιδιοπαθής

 

Μετεμμηνοπαυσιακή (τύπος Ι)

 

 

Γεροντική (τύπος ΙΙ)

 

 

Νέων ατόμων (σπάνια)

 

Δευτεροπαθής

 

Ενδοκρινικές ανωμαλίες

 

o Υπερκορτιζολαιμία

 

o Θυρεοτοξίκωση

 

o Υπογοναδισμός

 

o Υπερπρολακτιναιμία

 

o Σακχαρώδης διαβήτης

 

o Υπερπαραθυρεοειδισμός

 

Κακοήθειες

 

o Πολλαπλούν μυέλωμα, λευχαιμία, λέμφωμα

 

 

Γαστρεντερικές παθήσεις

 

o Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, κοιλιοκάκη

 

 

Φάρμακα

 

o Ηπαρίνη, αιθανόλη, αντιεπιληπτικά, λίθιο

 

 

Ακινητοποίηση

 

Γενετικές ανωμαλίες

 

o Ατελής οστεογένεση, ομοκυστεϊνουρία

 

 

 

 

 

 

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. ΑΘΗΝΑ 2004