Εκτίμηση βατότητας αγγείων μέσω Doppler

Κλείστε Ραντεβού

Η εξέταση ενός αγγείου με υπερηχογραφία ροής Doppler δίνει πληροφορίες για τη ροή του αίματος μέσα στο αγγείο (αρτηρία ή φλέβα) που εξετάζεται. Η υπερηχογραφία με Doppler μετράει το πώς τα κύματα υπερήχων ορισμένης συχνότητας ανακλώνται σε κινούμενα αντικείμενα, εν προκειμένω στα ερυθρά αιμοσφαίρια του αίματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας online!