Μονήρης Όζος Θυρεοειδούς

Ως “μονήρης όζος θυρεοειδούς” ορίζεται η μία και μοναδική περιγεγραμμένη διόγκωση του θυρεοειδούς αδένα που είναι ψηλαφητή κλινικά. Υπολογίζεται ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ο κίνδυνος για την ανάπτυξη ενός όζου είναι μεταξύ 5-10%. Με την ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος όμως και από μελέτη σε νεκροτομικό υλικό διαπιστώνεται ότι > 50% του πληθυσμού αναπτύσσουν θυρεοειδικούς όζους κατά την διάρκεια της ζωής τους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μικροί και οι περισσότεροι των οποίων στερούνται κλινικής σημασίας. Παρόλα αυτά επειδή λίγοι από αυτούς κρύβουν κακοήθεια (5-17% των μονήρων ψυχρών όζων), η διαγνωστική προσέγγιση για τον αποκλεισμό καρκίνου αποτελεί συχνό και σημαντικό κλινικό πρόβλημα.

Μονήρης όζος θυρεοειδούς
Κλινικοί παράγοντες που συνηγορούν στην παρουσία κακοήθειας
Οικογενειακό ιστορικό
Ηλικία < 20 ή > 60 ετών
Φύλο άνδρες > γυναίκες
Ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο
Γρήγορη ανάπτυξη
Αύξηση του όγκου υπό αγωγή με θεραπεία καταστολής
Πόνος
Πιεστικά φαινόμενα: Δυσφαγία- βράγχος φωνής- Δύσπνοια
Κλινικός υποθυρεοειδισμός
Ύποπτα υπερηχογραφικά χαρακτηριστικά-κλίμακα ACR-TIRADS
Τραχηλικοί λεμφαδένες

Οι πρώτες πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν από το ιστορικό και την αντικειμενική εξέταση και οι οποίες είναι χρήσιμες και που συνηγορούν στην παρουσία κακοήθειας φαίνονται στον Πίνακα 15. H παρουσία βρογχοκήλης στην οικογένεια υποθέτει καλοήθη διεργασία εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρεται μυελοειδές καρκίνωμα θυρεοειδούς μόνο ή σε συνδυασμό με φαιοχρωμοκύττωμα μέσα στα πλαίσια πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας τύπου ΙΙ. Τέλος, υπάρχουν οικογένειες που πολλά μέλη τους έχουν θηλώδες ή θυλακιώδες θυρεοειδικό καρκίνωμα.

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. ΑΘΗΝΑ 2004

Κλείστε και εσείς τώρα ένα ραντεβού online!