Οστεοπόρωση

ΟΡΙΣΜΟΣ

Η οστεοπόρωση είναι νόσος των οστών που χαρακτηρίζεται από χαμηλή οστική πυκνότητα και διαταραχή της μικροαρχιτεκτονικής του οστίτου ιστού με συνέπεια την αύξηση της ευθραυστότητας των οστών και του κινδύνου παθολογικών καταγμάτων. Παθολογικό κάταγμα ορίζεται αυτό που προκύπτει από ελάχιστη δύναμη, ισοδύναμη ή μικρότερη από πτώση από την όρθια θέση. 

Κλινικά η διάγνωση της οστεοπόρωσης τίθεται είτε από την παρουσία ενός τουλάχιστον παθολογικού κατάγματος ή, σε άτομα χωρίς ιστορικό κατάγματος βάσει της μέτρησης της οστικής πυκνότητας.

Σε αντίθεση με την οστεομαλάκυνση, το οστούν που υπάρχει είναι κανονικά ασβεστοποιημένο,εμφανίζει όμως διαταραχή στην μικροαρχιτεκτονική του (εικ. 1) που συνίσταται σε μείωση και λέπτυνση του αριθμού των δοκίδων ιδίως των οριζοντίων και διάσπαση της συνέχειάς τους με συνέπεια την ελάττωση της υποστηρικτικής τους ικανότητας. Τα ανωτέρω όμως δεν οδηγούν αναγκαστικά σε κάταγμα εάν δεν συνυπάρχουν και άλλες (εξωσκελετικές) επιδράσεις όπως: πτώσεις, μεταβολές των μαλακών ιστών (μυς, λίπος) που προστατεύουν το οστούν, η γεωμετρία του οστού.

ΤΥΠΟΙ

Η οστεοπόρωση διακρίνεται (Πιν.1) σε ιδιοπαθή που αφορά στον κύριο όγκο των οστεοπορωτικών ασθενών και σε δευτεροπαθή. Η ιδιοπαθής περιλαμβάνει κυρίως την μετεμμηνοπαυσιακή οστεοπόρωση στις γυναίκες και την οστεοπόρωση που εμφανίζεται στη μεγάλη ηλικία τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Επίσης περιλαμβάνει σπάνιες περιπτώσεις οστεοπόρωσης σε νέα άτομα όπου δεν αναγνωρίζεται συγκεκριμένο αίτιο και αποδίδεται κυρίως σε μη επίτευξη μεγίστης οστικής πυκνότητας. Η δευτεροπαθής αφορά την απώλεια οστικής πυκνότητας που οφείλεται σε συγκεκριμένες κλινικές οντότητες, χωρίς πάντοτε να είναι γνωστός ο μηχανισμός που οδηγεί στην οστική νόσο.

ΑΙΤΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ
Ιδιοπαθής
• Μετεμμηνοπαυσιακή (τύπος Ι)
• Γεροντική (τύπος ΙΙ)
• Νέων ατόμων (σπάνια)
Δευτεροπαθής
• Ενδοκρινικές ανωμαλίες
• Υπερκορτιζολαιμία
• Θυρεοτοξίκωση
• Υπογοναδισμός
• Υπερπρολακτιναιμία
• Σακχαρώδης διαβήτης
• Υπερπαραθυρεοειδισμός
• Κακοήθειες
• Πολλαπλούν μυέλωμα, λευχαιμία, λέμφωμα
• Γαστρεντερικές παθήσεις
• Πρωτοπαθής χολική κίρρωση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, κοιλιοκάκη
• Φάρμακα
Ηπαρίνη, αιθανόλη, αντιεπιληπτικά, λίθιο
• Ακινητοποίηση
• Γενετικές ανωμαλίες
Ατελής οστεογένεση, ομοκυστεϊνουρία
Πίνακας 1

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ. ΑΘΗΝΑ 2004

Κλείστε και εσείς τώρα ένα ραντεβού online!